top of page

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны зөвшөөрөлтэй Япон-Монгол улс хоорондын гэрээтэй "МирайБаши" ХХК

Since 2018

Our Services

Үйл ажиллагааны чиглэлүүд

Ажилд зуучлал
 • Зам засвар

 • Барилгын сантехник

 • Барилгын шат угсралт

 • Барилгын даралтат бетон цутгалт

 • Барилгын цахилгаан

 • Хагас боловсруулсан хүнсний үйлдвэрлэл

 • Асаргаа сувилгаа

Сургалт

 • Үндсэн ажилтан

 • Гэрээт ажилтан

 • Тусгай визийн зөвшөөрөлтэй ажилтан

Япон хэлний сургалтын төв

Тавигдах ерөнхий шаардлага
 • Япон хэлний N4, N5 түвшний мэдлэгтэй байх

 • 18 нас хүрсэн байх

 • Эзэмшсэн мэргэжил шаардлагагүй

 • Бүрэн дунд боловсролтой байх

 • Бие сэтгэцийн хувьд эрүүл байх

Contact
 • Facebook
bottom of page